Anggota OSIS 2017/2018

17 inti OSIS pada SMA Negeri 1 Kuantan Mudik yang di ketuai oleh Abeltin berakhir Tahun Pelajaran 2018/2019, maka diadakah pemilihan anggota Osis yang baru.